Không giảm thêm VIP, không cộng dồn vào đơn để tặng quà theo đơn (Gọi tắt là "SP BÁN RIÊNG")
Mua kèm bình lắc giá 29k