Concord Grape

Là một giống cây có nguồn gốc từ loài nho Vitis labrusca được sử dụng làm nho để bàn, nho rượu vang và nho ép nước. Chúng thường được sử dụng để làm thạch nho, nước nho, bánh nho, nước ngọt có hương vị nho và kẹo.

Danh mục

Lọc sản phẩm

...

...

...

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.