Chocolate Chip Cookie Dough

Bánh quy socola mềm

(Cookie dough dùng để chỉ một hỗn hợp các thành phần cookie đã được trộn thành một dạng dễ uốn mà chưa được làm cứng bởi nhiệt)

Danh mục

Lọc sản phẩm

...

...

...