Caramel Macchiato

Caramel Macchiato

(Caffè macchiato, đôi khi được gọi là espresso macchiato, là một thức uống cà phê espresso với một lượng nhỏ sữa, thường được tạo bọt. Trong tiếng Ý, macchiato có nghĩa là “nhuộm màu” hoặc “phát hiện” vì vậy bản dịch theo nghĩa đen của caffè macchiato là “nhuộm màu cà phê hoặc cà phê được đánh dấu)

Danh mục

Lọc sản phẩm

...

...

...

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.