Hướng dẫn đường đi đến shop

 • Từ đường Quang Trung hướng về Công Viên Phần Mềm Quang Trung, bạn chạy đến Ngã Tư Cầu Cống (Phạm văn chiêu x Quang Trung)
 • Rẽ phải vào đường Phạm Văn Chiêu
 • Đi thẳng đến đèn xanh đèn đỏ đầu tiên là Ngã 3 Cây Trâm (nay là đường Nguyễn Văn Khối) giao Phạm Văn Chiêu
 • Rẽ Phải vào đường Cây Trâm (nay là đường Nguyễn Văn Khối)
 • Từ đây bạn đi đến hẻm thứ 3Hẻm 519 nằm bên phải

Rẽ vào hẻm 519, đi đến cuối hẻm (khoảng 20m) là đến shop.

 • Từ đường Phạm Văn Chiêu hướng lên Quang Trung, Bạn chạy đến ngã 3 Cây Trâm (nay là đường Nguyễn Văn Khối) giao Phạm Văn Chiêu (ngay cửa hàng Pizza Hut)
 • Rẽ Trái vào đường Cây Trâm (Nay là đường Nguyễn Văn Khối)
 • Đi đến hẻm thứ 3Hẻm 519 nằm bên phải
 • Chạy vào hẻm khoảng 20m là đến shop
 • Từ đường Lê Văn Thọ hướng về Phạm Văn Chiêu bạn chạy đến Công Viên Làng Hoa
 • Bạn rẽ Trái vào đường Cây Trâm (nay là đường Nguyễn Văn Khối)
 • Bạn chạy thẳng đến gần cuối đường, nhìn bên trái tìm đến hẻm 519
 • Rẽ Trái vào hẻm, chạy thẳng đến cuối Hẻm (khoảng 20m) là đến shop