Root Beer

Root beer là một dạng nước ngọt có ga với nồng độ cồn thấp làm từ rễ của cây sassafras là thành phần chính. Root beer phổ biến ở Bắc Mỹ và có từ 2 dạng lên men và nước ngọt có ga

Danh mục

Lọc sản phẩm

...

...

...

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.