Pineapple Guava

Trái Ổi Dứa

(Tên khoa học là Feijoa. Vị của nó thật là ngay giữa Ổi và Dứa, có thêm ít mùi vị của Kiwi. Nên người ta gọi là ỔI Dứa)

 

 

Danh mục

Lọc sản phẩm

...

...

...

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.