Chương trình ưu đãi từ Vựa Gym Tặng ngay 1 Sample Vegan Protein từ BiotechUSA hóa đơn từ 1K
Chương trình ưu đãi của Vựa Gym: 1 lần Miễn Phí trải nghiệm Whey Vegan Protein (Chương trình đã kết thúc)

Trải nghiệm miễn phí Sample Whey Vegan Protein khi mua hàng có hóa đơn từ 1K tại Vựa Gym
chương trình áp dụng cả 2 hình thức online và offline, đây là quà tặng riêng. Các sản phẩm được tặng quà tại shop vẫn được áp dụng. Khi sample hết chương trình cũng sẽ kết thúc. Bên mình sẽ công bố hết chương trình tặng sample trên các kênh social của Vựa Gym, mọi người chú ý theo dõi.