Lì xì 10k cho đơn hàng từ 600k + quà tặng theo sản phẩm & giỏ hàng. Áp dụng toàn bộ sản phẩm

LIXI-10 Lưu mã

Số lượng: Còn 242 lượt

Lì xì 25k cho đơn hàng từ 1200k + quà tặng theo sản phẩm & giỏ hàng. Áp dụng toàn bộ sản phẩm

LIXI-25 Lưu mã

Số lượng: Còn 136 lượt

Lì xì 40k cho đơn hàng từ 2000k + quà tặng theo sản phẩm & giỏ hàng. Áp dụng toàn bộ sản phẩm

LIXI-40 Lưu mã

Số lượng: Còn 81 lượt