Rocky Road

là một loại có hương vị sô cô la. Mặc dù có các biến thể từ hương vị ban đầu, nhưng theo truyền thống, nó bao gồm kem sô cô la, các loại hạt, và kẹo dẻo

Danh mục

Lọc sản phẩm

...

...

...