Molten Chocolate

Bánh sô cô la nóng chảy là một món tráng miệng phổ biến kết hợp các yếu tố của bánh sô cô la không bột và soufflé. Tên của nó bắt nguồn từ trung tâm sô cô la lỏng của món tráng miệng, và nó còn được gọi là sô cô la moelleux, bánh dung nham sô cô la, hoặc đơn giản là bánh dung nham.

Danh mục

Lọc sản phẩm

...

...

...

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.