Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản “Sỉ” mới xem được nội dung này

Để trở thành khách hàng Sỉ:

Điều kiện (1 trong 2) Quyền lợi
  • Mua hàng tích lũy trên 5tr (Đối với Thực Phẩm Bổ Sung), hoặc 3tr (Đối với Phụ kiện – Thời trang)
  • Là PT, Vận Động Viên, Chủ phòng tập, chủ Shop trên 3 tháng (Chứng minh hình ảnh, video,..v..v..)
  • Cấp tài khoản VIP trên vuagym.com
  • Mua lẻ với giá VIP
  • Mua Sỉ
  • Chương trình tri ân và quà tặng riêng cho VIP